Cộng Đồng Việt Nam Minnesota

Kính mời quý vị đến dự Tết, tại Union Depot
Vietnamese New Year 2018

11:00AM - 6:00PM, Saturday February 10, 2018
Union Depot
214 4th Street East
Saint Paul, MN 55101


 
 
English/Tiếng Việt:
Chương Trình

Upcoming eventsChương Trình Sắp Tới

 

Tết Event

11:00AM - 6:00PM, Saturday February 10, 2018
Union Depot
214 4th Street East
Saint Paul, MN 55101